uil.jpg

ONZE VISIE

In onze hedendaagse hoogtechnologische en verstedelijkte gemeenschap lijken we steeds vaker te vergeten dat onze beschaving slechts een klein en vervangbaar onderdeel is in een veel groter geheel. Vanuit onze menselijke visie lijkt de natuur een ondergeschikt en plooibaar gegeven. Deze houding zorgt ervoor dat we onze tuinen eeuwenlang als een soort buitenkamer of decorstuk hebben behandeld.

Op zich is onze neiging tot symmetrie in esthetiek een natuurlijk gegeven. De natuur zit immers vol wiskundige elementen. Het gaat echter fout wanneer we de natuur proberen te dwingen in een onnatuurlijk strak keurslijf. Het zorgt niet alleen voor veel onderhoudswerk en kopzorgen. Monocultuur is onnatuurlijk zowel voor de natuur als voor de mens. Eentonige gazons, hagen en steeds dezelfde plantensoorten soorten maken dat onze tuinen veel vatbaarder worden voor ziektes en plagen.

DIVERSITEIT ALS STRATEGIE

Diversiteit is de strategie van de natuur om zoveel mogelijk niches te bezetten en klaar te zijn voor alle mogelijke uitdagingen. Leven is kwetsbaar maar ontzettend hardnekkig. Dat zal iedereen beamen die al jarenlang met allerlei methodes onkruid, slakken, mossen of schimmels probeert te bestrijden. Hoe agressiever men leven probeert uit te roeien, hoe sterker het vaak terugkomt.

Het boeiende is dat de laatste jaren net in de steden en tuinen de grootste diversiteit te vinden is. In kleine stadstuintjes en op terrassen vind men vaak veel meer verschillende soorten dan in de grote tuinen daarbuiten. Ook dieren zijn zich hier van bewust en zo hebben we het overleven van enkele bijensoorten te danken aan stadstuinen met een divers microklimaat.

egel

EEN BREDER PERSPECTIEF

Als we om ons heen kijken zien we hoe creatief de natuur is in het bedenken van oplossingen voor heel complexe problemen. Veel van de problemen die we in onze tuinen hebben, kunnen eenvoudig opgelost worden of vermeden. Meestal heeft de natuur al lang een oplossing bedacht maar zien we dit onterecht als onkruid of ziekte. Het is vaak gewoon een kwestie van anders naar de dingen kijken. Het eekhoornsysteem wil mensen uitdagen om hun horizon te verbreden en de zaken vanuit een ruimer perspectief te zien.

Het eekhoornsysteem vindt haar klanten tussen mensen die van nature respect hebben voor het leven en elkaar. Mensen die diversiteit omarmen, niet alleen in de tuin maar ook daarbuiten. Mensen die met een open blik naar de wereld durven kijken.

DEELCULTUUR

Openheid is een zeer belangrijke waarde voor het eekhoornsysteem. Openheid om zaken te bespreken en om kennis en plantgoed te delen in het algemeen belang. Openheid voor andere visies en openheid naar experiment. Ik maak me niet de illusie dat ik de wijsheid in pacht hebt of voor alles de ultieme oplossing heb. Maar ik sta altijd open voor suggesties om samen te leren en groeien.

Samenwerking en uitwisseling is ook een belangrijke pijler. Het is juist die samenwerking die het eekhoornsysteem anders maakt dan andere tuinbedrijven. We willen niet alleen tuinen onderhouden en aanleggen, maar die tuinen en de eigenaars ervan ook als nieuwe bronnen van kennis en planten beschouwen in dit systeem.

HET EEKHOORNSYSTEEM?

Vandaar ook de misschien wat ongewone naam. Net zoals een eekhoorn maak ik vele bergplaatsen op diverse plekken. Zo hoef ik nooit bang te zijn om zonder voorraad te vallen. Het dwingt me tegelijk om vaker al deze plaatsen te controleren en te onderhouden.

Bij het eekhoornsysteem krijg je veel meer dan een tuin. Je wordt deel van een netwerk, je krijgt de kans om bij te leren en te delen en zo de wereld weer een stukje gezonder en leefbaarder te maken.