Aanpak

Tuin Evi met planten.png

We starten bij voorkeur met een persoonlijk gesprek om de behoefte te leren kennen en te zien of het klikt.

Vervolgens gaan we de planten of de tuin bekijken en de wensen in detail bespreken. Daarbij kijken we naar haalbaarheid, ecologisch interessantere oplossingen en onderhoudsvriendelijke alternatieven. We bezorgen een eenvoudig basisontwerp met een onderhoudsplan en een ruwe kostenraming.

Bij akkoord maken we samen een planning op voor de aanleg, het onderhoud en/ of de opvolging.

Indien gewenst bezorgen we na afloop een gedetailleerd beplantingsplan en richtlijnen of afspraken over het onderhoud en opvolging.

Een tuin is een dynamisch gegeven, waardoor zaken kunnen veranderen en in onderling overleg worden aangepast.

 

Methodieken

Er bestaan honderden ecologische principes, maar voor mij zijn dit de belangrijkste:

 
images-1.jpg

De juiste plant op de juiste plaats

Het is interessanter en duurzamer om op zoek te gaan naar de juiste planten die zich van nature thuis voelen in uw tuin. Het is verrassend wat er mogelijk is zodra men afstapt van de traditionele oplossingen en men voor een sterker alternatief kiest. Bodem, water, zon en schaduw zijn doorslaggevende factoren in een tuin.

IMG_1532.JPG

Respect voor de natuur

De beste tuinier is vaak de natuur zelf. Ik probeer altijd goed te kijken naar de bestaande situatie, waar er veel vocht is of net heel droge grond. Wat groeit er als onkruid? Kan er een stukje wild blijven in de tuin? Kan je met mossen een mooi plekje maken ipv ze te bestrijden?

Unknown-5.jpg

Diversiteit en gelaagdheid

Monoculturen zorgen voor plagen en ziektes. Bodembedekkers, grassen, kruiden, vaste planten, struiken en bomen hebben allemaal recht op een plaats in de tuin. Bijenplanten, verwilderde zones en  een waterplek kunnen een echte verrijking zijn voor fauna en flora. Een tuin kan het hele jaar door iets te bieden hebben aan mens en dier.

IMG_0854.JPG

Permacultuur

Is de wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen als voorbeeld.

Er bestaan vele invullingen van dit principe maar het komt er op neer dat men bij het ontwerpen rekening houdt met alle factoren inclusief de mens en dat we proberen een ecosysteem te creëren dat zichzelf in stand kan houden.