Een tuin is meer dan een decoratief verlengstuk van het huis.

Je tuin is een stuk van de wereld, van de natuur, van een groter geheel. Eerder dan een statisch gegeven is een tuin steeds in evolutie, met ruimte voor een gecontroleerde, natuurlijke dynamiek van verandering.

Bij het eekhoornsysteem staan we voor een gezondere en socialere samenleving, die meer in evenwicht is, met meer diversiteit. Gebaseerd op een ecologisch principe, op ecosysteem denken, omdat we het ruimer zien en mensen daarbij willen helpen.

Een tuin is in onze ogen geen dienst die je afkoopt, maar een samenwerking met wederzijds voordeel. Daarom ook dat we aan uitwisseling van planten doen. We werken graag samen met mensen die ook zo in het leven staan: respect voor leven en natuur en andere mensen.

Onze missie is om mensen bewust te maken en iets bij te leren over het ecosysteem en hoe je om kunt gaan met overschotten, tuinafval en biodiversiteit.

Tuinen maken voor ons deel uit van een netwerk waarin het eekhoornsysteem een verbindende factor kan zijn. Het is een deelsysteem. Daarnaast is er het sociale gegeven van kennisdeling dat voor ons belangrijk is, omdat het tot meer respect leidt voor het ecosysteem.

Lees verder over onze visie